www.kogakuin-yacht.net

2022.05.01 2022年 関東学生ヨット春季選手権大会 女子レース 2日目

2022年5月1日に関東学生ヨッ…

2022.04.30 2022年 関東学生ヨット春季選手権大会 女子レース 1日目

2022年4月30日に関東学生ヨ…

2022.04.29 関東学生ヨット春季選手権大会へ参加のため回航(レスキュー艇) 江ノ島→葉山港

2022年 関東学生ヨット春季選…

2022.04.23 関東学生ヨット春季選手権大会へ参加のため回航(曳航) 江ノ島→葉山港

2022年 関東学生ヨット春季選…

2022.04.02 2021年度 部員

  ◎2022年度 部…

2022.03.19 4年生 廣田くん 学位授与

2022年3月19日 4年生の廣…

2021.12.27 【会計】【契約更新】江ノ島ヨットハーバー VA-43 4403艇 バース代の支払い完了

【会計】【契約更新】江ノ島ヨット…

2021.12.27 【会計】【契約更新】江ノ島ヨットハーバー VA-41 4699艇 バース代の支払い完了

【会計】【契約更新】江ノ島ヨット…

2021.12.19 【会計】【契約更新】江ノ島ヨットハーバー DC-5 レスキュー艇 バース代の支払い完了

【会計】【契約更新】江ノ島ヨット…

2021.12.19 【会計】【契約更新】江ノ島ヨットハーバー VA-37 A級ディンギー艇 バース代の支払い完了

【会計】【契約更新】江ノ島ヨット…